Sau/Hund

Dressur med sau og elektrisk dressurhalsbånd

For påmelding gå hit

Gårdbruker: Per Tjessem på Sviland i samarbeid med Sau og Geiteavlslaget i Rogaland.

I komiteen siden 2010:

Jakov Seka Helge Bjørgan
Widar Larsen Åge Skjæveland
Tor Ole Havsø Kjell Petter Thue

Innledning
Gjennom alle år har det vært et problem at enkelte hunder jager husdyr og da spesielt sau. Dette har ført til en del dyretragedier, et problem som dessverre ikke har blitt mindre med årene. Årsaken til dette kan være så mangt; øket sauehold, forlenget beitetid, øket hundehold, mere fritid blant hundeeiere og sist men ikke minst eierne. Ved riktig bruk kan det elektriske dressurhalsbåndet bidra til å forebygge flere dyretragedier.

Teledirektoratet/Landbruksdepartementets lover og forskrifter.
Teledirektoratet har med hjemmel i lovverket fastsatt tekniske forskrifter for dressur-halsbånd for hund. Forskriften trådte i kraft den 1 februar 1982 og er overensstemmende med gjeldene regler fastsatt av Landbruks-departementet. Begge stiller krav og begrensinger til teknisk typegodkjenning av det utstyr (sender og mottaker) som benyttes.

Krav om Autorisasjon – Norges Jeger og Fiskeforbund
Norges Jeger og Fiskeforbund har i samarbeid med Teledirektoratet og Landbruks-departementet utarbeidet kurs om bruken av stillet krav om offentlig autorisasjon for brukerne av det elektriske dressurhalsbåndet.

Viktig å være klar over

  • Av alle disse lover og forskrifter er det et par ting vi vil at du som hundeeier skal være klar over:

  • Fra det øyeblikk signalet går fra sender til det når mottaker, kondensatoren er ladet opp og utladning skjer må det nødvendigvis gå litt tid. Direktoratet har satt grensen på 1 sekund ( litt avhengig av styrke på utladningen og avstanden mellom dressør og hund.

  • Det utløses bare 1 strømimpuls hver gang senderen aktiveres.

  • Støtet hunden mottar skal være mindre en 10kv med en varighet på 1/1000 sekund.

  • Før dressuren starter kan det være lurt om hundeeieren benytter et «dummy halsbånd» ca. 1 uke før dressuren starter.

  • Fest to store batterier med tape til hundens vanlige halsbånd og benytt dette daglig når du skal lufte hunden. Dette for at hunden ikke skal forbinde «strømimpulsen» med et «unormalt» halsbånd.

Vestlandets Harehundklubb 
Vestlandets Harehundklubb benytter bare typegodkjent utstyr som tilfredsstiller kravene gitt av Landbruksdepartementet og Teledirektoratet. Våre dressører har alle gjennomgått kurs og mottatt autorisasjon etter regler som er fastsatt av Norges Jeger og Fiskeforbund.

Når er hunden ferdig dressert ? 
Dressur med det elektriske halsbåndet er ingen garanti for at din hund aldri mer vil jage eller vise interesse for sau. Vi utsteder imidlertid et skriftlig prøvebevis bare når hunden etter 2 gangers deltakelse ikke viser interesse for sau. Beviset er gyldig for 2 år om gangen. Våre erfaringer med dette er gode. En skal imidlertid være klar over at langt de fleste konfrontasjoner ikke skyldes bare hunden. Eieren er en vel så viktig faktor. Hverken sauen eller saueeieren trenger være klar over at hunden betraktes som «sauerein». Selv om den ikke jager eller leker med sauen så kan den forstyrres. Spesielt om våren når sauene er «lamtunge» er dette viktig å være klar over. Vis derfor respekt! Er du på annen manns eiendom, hold hunden i bånd.

Sau og Geiteavlslaget i Rogaland 
Vestlandets Harehundklubb har skriftlig avtale med Sau- og Geiteavlslaget i Rogaland som forplikter alle medlemmene i Vestlandets Harehundklubb om bare å benytte hunder til jakt og jaktprøver som har mottatt prøvebevis på at de er sauerene !