Premiestatutter

Rasepokaler

Utdeling av premier og pokaler for årets jaktprøver skjer på klubbens årlige generalforsmaling. Det finnes en rekke forskjellige kategorier harehundene kan premieres innen. Fullstendige statutter for premiene finner du ved å klikke på hver enkelt lenke i listen under.

SMÅHUNDSTØVER
Årets hund SmåhundÅrets hund Støver
VHK SmåhundpokalenVHK Støverpokalen
BeaglepokalenDunkerpokalen
DreverpokalenFinskstøverpokalen
Vandrepokal for Sveitsiske støvere
KP’s Finskstøverkrus
Nordkvistkruset (Hamiltonstøver)
Statutter oppdatert høsten 2022

Ettersending av premier praktiseres ikke pga fare for skade på premien. Uavhentede premier tilfaller klubben 2 måneder etter avholdt generalforsamling.