Historie

Æresmedlem Inge G. Fløysvik
Gullmedlem: Per Einar Wigdel – Thor Gunnar Wigen – Kjell P.Thue
Sølvmedlemmer:  Jone Vaule, Roar Sandvik, Sverre Olderkjær, Kåre Inge Nilsen, Sven Olav Yndestad, Christian Milenkovic

Nåværende formann og tidligere formenn i klubben:

70/71  INGE G.FLØYSVIK 00/01  THOR G.WIGEN
72/73  INGE G.FLØYSVIK 02/03  THOR G.WIGEN/JAKOV SEKA
74/75  INGE G.FLØYSVIK 04/05  JAKOV SEKA
76/77  SIGURD WATHNE 06/07  KJELL P.THUE
78/79  TOR R.SELVIG 07/08  KJELL P.THUE
80/81  TOR R.SELVIG 08/09  KJELL P.THUE
82/83  GEIR HOEL
84/85  JAKOV SEKA
86/87  JAKOV SEKA
88/89  JAKOV SEKA/ TOR R.SELVIG
90/91  SVEN O.YNDESTAD
92/93  LARS SKIBEVÅG
94/95  SVERRE OLDERKJÆR
96/97  HENRIK HAUGSGJERD
98/99  THOR G.WIGEN