Harehunder

Klubben har følgende personer som rasekontakter

Rase: Kontaktperson: Telefon:
Beagle Faruk Mujanic 51 55 16 79
Drever Trond Selvikvåg 915 84 284
Dunker Åge Skjæveland 51 67 34 04
Finskstøver Svein Olav Yndestad/Kjell P.Thue 51 54 26 16/51 86 24 67
Hamiltonstøver Henrik Haugsgjerd 92 29 22 00
Istarski Jacov Seka 51 57 51 06
Luzernerstøver
Schiller Støver Trond Selvikvåg 915 84 284
Schweizerstøver