Autoriserte dommere i klubben

Arne Harry Egelandsdal Cristian Milenkovic Sven Olav Yndestad
Per Ole Dahle Thor G Wigen Bjørnar Tønnesen
Jostein Haga Edvard Risa  Roy Kato Torland
Tor Ole Havsø Ole Erlend Sandsmark  Jon Arild Jåsund
Trond Selvikvåg Kjell Petter Thue Tom Kjetil Ims
Tom Lende Ole G.Egeland Tore Lunde
Faruk Mujanic Ansgar Vatland Åge Skjæveland
Øystein Sjursen Gjermund Oftedal